PAWEŁ WALENDZIAK

Creating with passion

A hobbyist modeler. My interesting have developed since my youngest years. Creation of realistic model scenery especially architecture forms fascinates me the most. I am making models to 28 mm scale for battle game players use. Giving a big attention to details and precision characterized me the best. Not only modelling takes my enthusiasm. The first is my Love but  also drawing and absorbing everything connects with history and fantasy. 

 

 

Tworzę z pasją

Jestem modelarzem hobbystą. Moje zainteresowanie sięga najdalszych lat dzieciństwa. Fascynuje mnie tworzenie realistycznej scenerii modelarskiej, zwłaszcza elementów architektonicznych. Wykonuję modele w skali 28 mm dla użytku graczy figurkowych gier bitewnych. Cechuje mnie solidność i przywiazanie do szczegółu. Jednak nie tylko modelarstwem żyję. Największą uwagę i poświęcenie oddaję swojej Miłości, a resztę zapału i energii także rysowaniu oraz pochłanianiu wszystkiego co związne jest z tematyką historii i fantasy.


 

 

 

Creating with passion for people with passion.

 

Tworzę z pasją dla ludzi z zamiłowaniem.

 

Share my page with others.

Craftsman's Area is absorbing you?

Come closer and you'll find what you're looking for.