MEDIEVAL TAVERN 

 

ŚREDNIOWIECZNA KARCZMA

 

 

Building the medival tavern took me almost a year. Propably I will do it in a week but everyday life cause that it took so long. No matter how much time I devote to that model the one thing is sure I put the most enthusiasm, care and heart   in it.

W budowę średniowiecznej tawerny włożyłem najwięcej serca i zapału niż w jakiejkolwiek innej dotąd prezentowanej pracy.

Prawdopodobnie gdyby nie szereg zajęć związanych z życiem codziennym jej budowa zajęłaby mi ok tygodnia, a tak dopieszczałem ją prawie rok! 

 

Measurements: 19 cm/7,48" Height, 21 cm/8,27" Lenght and 11,5 cm/4,53" Width. 

Wymiary: 19 cm wysokości, 21 cm długosci i    11,5 cm szerokości.

 

To create tavern I used  balsa wood  (0,2 cm thick), strips of wood, paperboard (0,2 cm and   0,5 cm thick), polyurethane foam and plastic mesh.  

Materiały, którymi posłużyłem się do budowy modelu to przed wszystkim balsa 0,5cm, drewniane listewki, karton 0,2cm, pianka poliuretanowa i plastikowa siatka montażowa. 

To obtain bette realistic stone wall I cut the foam into small different size rectangles and laid them one after one. But before the first "stone" was laid I had glued wooden beam to model base to determine space for a wall. 
Dla uzyskania efektu realnego muru układałem każdy jego element osobno. Pociąłem piankę na kwadratowe paski, a następnie podzieliłem je na nierównomierne kawałki. Zanim jednak położyłem pierwszy "kamień" do podstawki całego modelu przykleiłem drewniane belki, a dopiero potem między nie układałem przygotowane wcześniej elementy.

 

Windows are propably the most interesting part of the tavern. To the half of  window hole thickness I laid out balsa thin strips. Then glued plastic mesh inside  it. When the mesh was on it's place I glued another blasa strips on the other side of the window hole.

Okna stanowią najciekawszy element całej tawerny. Wycięty otwór do połowy grubości okładałem drewnem następnie od wewnątrz przykleiłem przyciętą do rozmiaru okna siatkę. Po upewnieniu się, że siatka ładnie przylega i wygląda tzn. jest ułożona skośnie ponownie zabudowałem otwór lecz już z drugiej strony.   

A chimney was made in the same way as the stone wall but the foam pieces are really small.  

Podobnie jak przy tworzeniu muru postąpiłem z kominem, tnąc na naprawdę małe kawałki piankę i układając ją na zakładkę. To make floor texture I put Vikol glue on it and after a few minutes when the glue became to congeal I was biting it with stiff bristle brush. Dry and jagged glue gives rugged and realistic hard earthen floor.

Aby nadać fakturę posadzce naniosłem na nią Vikol i "podziobałem" go pędzlem o szorstkim i sztywnym włosiu tak jakbym stawiał nim kropki. Poszarpany klej po wyschnięciu nadał podłodze niejednolity charakter bardzo zbliżony do klepiska. Najlepiej jest zacząc "dziobać" klej po kilku minutach gdy zacznie już trochę przysychać i nie będzie, aż tak płynny.

1st level floor is made of balsa (0,5 cm Width and 0,1 cm Thick). Prepared balsa strips had been set before walls were glued.

Podłogę pierwszego piętra stanowią 0,5 cm szerokości wycięte z 0,1 cm grubości balsy paski kładzione na zakładkę. Wycięte deseczki układałem zanim ściany zostały przyklejone, zostawiając 0,5 cm miejsca od krawędzi kartonu stanowiącego podstawę piętra. 

 


Elevation of house was made of paperboards (covered by the same method like a floor above) ,0,5 cm Width and 0,1 cm Thick balsa stripes. To make wooden parts more realistic and older one must make a series of cuts and grooves. Thanks to it elevations looks much more interesting than plain and clear.
Elewacja piętra to oprócz kartonowych ścian (pokrytych klejem i "podziobanych" pędzlem tak jak w przypadku podłogi) również 0,5 cm szerokości deseczki z 0,1 cm grubości balsy przyklejone na wcześniej narysowany wzór. Dla nadania większej autentyczności i postarzenia drewna wykonałem serię różnorakich nacięć na przyklejonej balsie. Dzięki temu drewno wygląda bardziej naturalnie oraz znacznie ciekawiej niż gładkie i czyste.

Making roof construction is nothing but few simple measures.

Konstrukcja dachu to nic innego jak wykonanie prostych pomiarów.


Two identical triangles cut from paperboard 0,4 cm Thick (it is always better when the triangle is in very acute angle). Then the tops of the triangles were cut to the widith of wooden slat (ridge). The ridge lenght should be longer than roof. The base of roof tiles is paperboard  (0,1cm or 0,2cm Thick) cut to trapeze  and glued the narrow site down. Thanks that building becomes more in fantasy style. 

Wycięcie dwóch identycznych trójkątów z grubego kartonu najlepiej 0,4 cm (trzeba pamiętać, aby trójkąt nie był zbyt nisko osadzony, najlepszy jest mocno szpiczasty dla uzyskania odpowiedniego efektu wysokości  i ostrości dachu). Następnie czubek trójkątów należny ściąć do uzyskania takiej samej szerokości jaką będzie miała kładziona listewka stanowiąca kalenicę dachu. Długość listewki powinna być dłuższa niż podstawa dachu. Końcowy etap to położenie kartonu (wystarczy 0,1-0,2 cm). Najlepiej ściąć karton w ten sposób, aby zwężał się ku dołowi. Wówczas budowla nabierze ciekawszego i dynamiczniejszego kształtu. Im bardziej dach zostanie zwęzony tym mocniej budynek będzie nawiązywał stylem do Fantasy.

 

Roof tiles are nothing but finely cut paperboard (0,1 cm Thick) and laid to overlap themsleves. To make more realistic effect on edge of the ridge I made an imitation of a nail. Holes  were made by a hot needle in all roof tiles. Then put and glued thin wire into them. When it got dry I cut the wire on the level of the roof tile.  

Dachówki to drobno pocięte kawałki 0,1 cm kartonu ułożone na zakładkę. Przy kalenicy dla urealnienia efektu wykonałem rozgrzaną igłą w każdej dachówce dziurkę. Następnie do każdej dziurki dodałem kroplę kleju (cyjanopochodnego) i wsadziłem cienki drucik. Po zastygnięciu uciąłem go na równo z dachówką uzyskując efekt wbitego gwoździa. 

 

The same operation I made on wooden boards (sides of the tavern), fence, porch and furniture. When using balsa the wire gets into very smoothly without helping with a hot needle.   

Podobnie postępowałem z drewnianymi deskami na bokach budynku, połcie, werandzie czy meblach. Jednak w przypadku balsy drucik sam gładko wchodzi w drewno trzeba go tylko wcześniej lekko zanurzyć w kleju. 


I placed Viking figure (28 mm) to show the Tavern scale. To make furniture and other inside stuff I used balsa and polyurethane foam. Balsa is a kind of wood from which you can do almost everything but have to handle with care.   

Figurkę woja (28mm) umieściłem w celu pokazania realnej skali modelu. Do wykonania mebli posłużyła mi niezawodna balsa. Jest to drewno, z którego można zrobić w zasadzie wszystko. Należny jednak obchodzić się z nim ostrożnie gdyż jest bardzo delikatne i łatwo można zniszczyć nasze dokonania szczególnie, że są one niewielkich rozmiarów. 


Accessories like barrels, bags, blankets or wooden chests I also made by myself. I used of course balsa, moddeling clay and tissues soaked in vikol. Here you can find how to make barrels.

Dodatki takie jak beczki, worki, koce czy skrzynie również wykonałem sam. Sposób wykonania beczek znajdziesz tutaj.

Write a comment

Comments: 0

Share my page with others.

Craftsman's Area is absorbing you?

Come closer and you'll find what you're looking for.